Českobratrská církev evangelická
Pět procent a hlavu vzhůru

5 % a hlavu
vzhůru

Je to na nás

Už třicet pět let jsme svobodní.

Už přes deset let se náš stát nestará o to, jak budeme získávat finance. Je na nás, abychom to řešili my sami.

Zvládneme to!

Začněme hned

Začněme hned a mnohé se změní

…jaký je váš doporučený příspěvek? Je pro vás výhodnější poukázat peníze jednorázově, nebo v průběžných splátkách?

{{ $const.corps[corp].name }}

Trvalý příkaz
{{ $const.corps[corp].bank }}

{{ $const.corps[corp].account }}
{{ fee | number }} Kč / {{ $const.frequencies[frequency].caption }}

uložit QR kód

Trvalý příkaz lze nastavit zadáním vygenerovaných údajů ve vašem internetovém bankovnictví. Chcete-li využít rychlé nastavení pomocí QR kódu, hledejte v mobilní aplikaci svého chytrého telefonu funkci "QR platba" (není podporována všemi aplikacemi).
Některé sbory pro lepší identifikaci preferují jako variabilní symbol např. datum narození – to lze v trvalém příkazu kdykoli dodatečně upravit. Prosíme, věnujte tomu pozornost a případně detaily dohledejte na webu svého sboru nebo po dohodě s účetní(m) sboru.
Měsíční trvalý příkaz umožňuje lepší plánování sborových aktivit a generuje pravidelné příjmy rozprostřené rovnoměrně do průběhu celého roku. Zároveň pro dárce nepředstavuje zátěž v podobě větší jednorázové platby.

Hlavu vzhůru

Kudy na to?

Podle Řádu o hospodaření církve přispívá na potřeby církve každý její člen s vlastním příjmem částkou 5 % svého příjmu.

Ač toto moudré doporučení platí už několik generací, plní je jen zlomek členů naší církve.

Jak začít nově?

Je to jednoduché. Spočítejte si 5 % ze svého čistého měsíčního příjmu a posílejte tuto částku měsíčně na sborový účet.

A co ti, kdo platit nebudou?

Nikdo nikoho k placení nenutí a nutit nebude.

A co ti, pro něž je pět procent příliš mnoho?

Každý nese odpovědnost za výši, kterou stanoví. Nikdo ji kontrolovat ani komentovat nebude.

Je důchod také vlastním příjmem?

Ano, je.

Nechme se nadchnout darem svobody a pusťme se do toho.

Sami, nebo dva, tři, přátelé, rodina…

Šiřme tuto krásnou možnost dál. Mladí, staří, rodilí evangelíci, i vy kdo jste v církvi krátce.

Začněme hned. A mnohé se změní.

Co chceme změnit

Skoro polovina členů podporuje svůj sbor

Skoro polovina členů podporuje svůj sbor

Českobratrská církev evangelická má přibližně 50 tisíc členů. Více než 60 % z nich splňuje podmínky pro to, aby pravidelně finančně podporovali svůj sbor v jeho životě. Přesto zatím příspěvek věnuje jen asi 20 tisíc z nás (40 % členů).

Většina darů je stokorunových ... přesto

Většina darů je stokorunových ... přesto

Velká většina příspěvků je stále v řádu několika málo stokorun za celý rok. Sbory jsou i za takové příspěvky vděčné. Ale jejich výše zdaleka neodráží sborové potřeby ani skutečné možnosti dárců. Ačkoli mzdy i ceny se za třicet let zvedly několikanásobně, zvyk mnoha dárců přispívat stokorunovou částkou na fungování církevního společenství se za tři dekády nezměnil. Někde se však již přístup mění a příspěvky dosahují 5% - pak takový sbor dýchá lépe.

(Ne)jde o mnoho, rozdíl je však zásadní

(Ne)jde o mnoho, rozdíl je však zásadní

Jak daleko jsme došli na cestě k potřebným 5 %? Spočteme-li loňské dary, vychází na jednoho dárce průměrný příspěvek přibližně 0,75 % z čistého příjmu. Kýžených 5 % není mnoho, ale pro fungování vašeho sboru je tento rozdíl naprosto zásadní.

Českobratrská církev evangelická Facebook YouTube Twitter